Sponsoring

Voor het financiële welzijn van de biljartvereniging maken wij gebruik van sponsoren. Sponsoren verbinden zich enkele jaren aan dezelfde vereniging. Reden waarom wij voortdurend op zoek zijn naar nieuwe sponsoren. Gegadigden worden gevraagd zich te melden bij het bestuur. Wij kunnen gebruik maken van een sponsor overeenkomst.

Onze biljartvereniging wil graag in contact komen met sponsors.

De tegenprestaties die sponsoren van ons mogen verwachten zijn:
• naambord in het clublokaal;
• vermelding naam en logo op website Tholen;
• vermelding naam en logo op drukwerk voor werving leden;
• mag ad hoc op biljartmiddagen of -avond mee biljarten met de leden;
• krijgt gelegenheid met personeel of relaties te biljarten in het clubgebouw, maar niet op de reguliere biljartmiddagen/ochtend en avond of wanneer wedstrijden in het clubgebouw worden gehouden.