Spelmiddagen/ochtend
De recreanten houden hun spelmiddagen op maandag en woensdag. De zaal is om ca. 12.00 uur open. De onderlinge competitie begint om 13.00 uur na de gezamenlijke koffie. Tot die tijd kan vrij gebiljart worden. Sinds de ledenaanwas tijdens de open dag op 12 november 2016, is besloten een extra spelochtend in te lassen. Intussen is de dinsdagmorgen hiervoor open gesteld. Vanaf 9.00 uur. Recreanten kunnen nu dus op alle drie genoemde tijdstippen aan het biljartspel deelnemen.

 

Dagcompetitie  KNBB ,District Zwolle e.o.

Er wordt dit jaar met 2 teams meegespeeld. Elf recreanten spelen in poule D van de dagcompetitie libre R3, KNBB van District Zwolle en omstreken. Voor het seizoen 2017/2018 ziet u hieronder de indeling van de teams Tholen 1 en Tholen 2. 

Bondsnummer Naam Team Moyenne Caramboles
246779   Sjaak Deurloo Tholen 1 1.631  47 
237204   Siem van Dijk Tholen 2 1.564  45 
182584   Herman Kanne Tholen 1 1.504  45 
217651   Jan Riedstra Tholen 2 1.242  39 
145019  Gerard Koning Tholen 2 1.230 39
246780  Piet Koolhof Tholen 2 1.077 35
221976  Lucas Takens Tholen 1 1.025 35
262535  Jacob Heidemans Tholen 1 0.980 33
262536  Luc Buijsse Tholen 2 0.950 33
262537  Jan van Keulen Tholen 2 0.900 33
261499  Louis Bramer Tholen 1 0.800 31

Teamleider van Tholen 1 is Lucas Takens. Teamleider van Tholen 2 is Gerard Koning. Het programma, de uitslagen en competitiestanden kunnen worden geraadpleegd via deze link. 

 Resultaten  2017 

Naam Libre Bandstoten Triatlon
moy.      punten moy.      punten moy.     punten
Alblas, Gijs  0,77        9,40  0,50      10,14  0,54     9,00
Bangma, Frits  0,56        8,54  0,38        9,13  0,50     5,07
Batterink, Harm    geen info    geen info    geen info
Bogaart, Gerard  2,00        9,52  1,26      10,25  1,28     9,50
Bouma, Johannes  0,71        8,94  0,52        9,86  0,47     8,40
Bramer, Louis  0,61      10,07  0,45       10,08  0,43     8,90
Buis, Lambert  1,20        9,05  0,79        8,77  0,82   10,00
Buysse, Luc  0,99        9,47  0,58       10,28  0,65     8,57
Clarijs, Sjaak  0,85        9,88  0,55        8,16  0,70     9,25
Dam, Wim ten  0,45        8,01  0,28        7,87  0,34     8,45
Deurloo, Sjaak  1,75        9,98  1,13        9,24  1,05    10,46
Dijk, Siem van  1,57        9,99  1,03        9,50  1,00    10,07
Ferbeek, Klaas te weinig gegevens te weinig gegevens te weinig gegevens
Fledderus, Willem  0,82      10,69  0,48      10,30  0,62      9,00
Heidemans, Jacob   1,00        8,24  0,75        9,54   0,68      9,00
Hoeve, Johan van  0,57      10,24  0,34        7,83  0,50    10,17
Jager, Sietse  1,24        8,84  0,83        9,33   0,81    10,67
Jong, Albert de  0,84        8,76  0,62      10,57  0,63      9,00
Kanne, Herman  1,54        9,54  1,05        9,57  0,90      9,75
Keulen, Jan van  0,84        8,89  0,55        9,03  0,72      9,00
Knook, Jan      geen info      geen info      geen info
Koning, Gerard  1,02        8,27  0,72        9,54  0,80      8,20
Koolhof, Piet  1,14        8,15  0,83        9,00  0,85      9,87
Leber, Gerard  0,49        8,48  0,34        7,93  0,34      9,56
Orie, Adrie      geen info     geen info     geen info
Plugboer, Barend  0,51      10,39  0,27        8,65  0,38      9,85
Rennen, Kees  0,89     10,40  0,40        7,58  0,56      9,35
Riedstra, Jan  1,29       8,42  0,90        9,47  0,95    10,14
Rutten, Dré  0,74       8,62  0,43        8,67  0,51      8,69
Steverink, Theo  0,79       8,86  0,57      10,32  0,61      9,44
Takens, Lucas  1,05       8,88  0,73        8,75  0,88    10,25
Verlouw, Henk  0,97       9,77  0,64        8,77  0,74      9,75
Vos, Otto  0,79       9,30  0,48        8,33  0,55      9,00
Wattel, Bram te weinig info   te weinig info te weinig info
Wiffers, Gezinus  0,90     10,56  0,60        8,00  0,80     10,75
Witte, Frans de  0,83       9,31  0,62        8,13 0,55        8,02
Zwemer, Adrie  te weinig info  te weinig info  te weinig info

De winnaars voor libre en bandstoten staan vet en cursief in de lijst.

 

 Aantal te maken caramboles  spelmiddagen recreanten 1e halfjaar 2018

Elk halfjaar wordt het aantal te maken caramboles in de onderlinge competitie opnieuw beoordeeld. In het 1e halfjaar van 2018 ziet de lijst, uitgaande van 30 beurten, er als volgt uit:

  Naam Libre Bandstoten  Triatlon
  libre bandst. 3-banden  Totaal 
1 Alblas 26 15 13 7 2 22
2 Bakker            
3 Bangma 19 12 9 7 1 19
4 Batterink            
5 Bogaart 64 38 24 15 4 43
6 Bouma 28 17 14 7 2 23
7 Bramer 25 14 13 7 2 22
8 Buis 40 26 15 9 3 27
9 Buijsse 32 17 14 8 2 24
10 Clarijs 26 19 13 8 2 23
11 Dam, ten 15 10 7 4 1 12
12 Deurloo 58 36 22 13 4 39
13 Dijk, van 50 33 18 12 3 33
14 Ferbeek 15 10 8 4 1 13
15 Fledderus 26 16 13 8 2 23
16 Heidemans 35 25 14 9 2 25
17 Hoeve, van 17 13 9 6 1 16
18 Jager 42 26 16 9 3 28
19 Jong, de 32 19 14 8 2 24
20 Kanne 52 35 19 13 4 36
21 Keulen, van 28 18 13 8 2 23
22 Knook 20 14 9 7 1 17
23 Koning 36 25 15 9 3 27
24 Koolhof 39 26 15 9 3 27
25 Leber 17 12 8 6 1 15
26 Orie            
27 Plugboer 17 10 7 3 1 11
28 Rennen 28 14 13 7 2 22
29 Riedstra 43 28 16 10 3 29
30 Rutten 26 15 12 7 2 21
31 Steverink 28 18 13 8 2 23
32 Takens 36 26 15 9 3 27
33 Verlouw 36 21 15 9 2 26
34 Vos 26 17 13 8 2 23
35 Wattel 19 14 8 7 1 16
36 Wiffers 31 20 14 9 2 25
37 Witte, de 28 21 13 9 2 24
38 Zwemer 21 15 11 7 2 20


Uitslagen interne middag competitie januari t/m december 2016

Ieder kwartaal wordt de cumulatieve stand weergegeven van de onderlinge competitie. De cumulatieve uitslag na het vierde kwartaal wijst aan wie de winnaars van dat jaar zijn. Tijdens de jaarlijkse snertdag vindt de prijsuitreiking plaats. Dit jaar werd de snertdag gehouden op 14 december 2016. Winnaar van de snertdag 2016 is geworden : Albert de Jong. Op de tweede plaats Jakob Heidemans en op de derde plaats Siem van Dijk.

Biljartresultaten 1/1 t/m 7/12   2016
Naam Libre Bandstoten Triatlon
moyenne punten moyenne punten moyenne punten
           
Bogaart* 1,75 8,75 1,21 9,75 pm pm
Bouma* 0,66 8,45 0,45 7,44 pm pm
Buis 1,29 9,42 0,78 9,36 0,78 9,76
Buijsse* 1,09 9,29 0,42 6,00 pm pm
Clarijs 0,88 8,02 0,60 8,42 0,54 9,38
Dam, ten* 0,78 13,00 0,33 8,00 pm pm
Deurloo 1,58 9,46 1,01 9,34 0,94 9,71
Dijk, van 1,53 9,20 0,99 9,35 1,00 9,29
Ferbeek* pm pm pm pm pm pm
Fledderus* pm pm pm pm pm pm
Heidemans 1,01 7,29 0,50 6,11 pm pm
Hoeve, v.* pm pm pm pm pm pm
Jager 1,44 8,71 0,83 7,38 1,11 11,00
Jong, de* 1,00 11,33 0,48 7,66 pm pm
Kanne 1,60 8,87 1,03 9,09 0,97 8,64
Keulen, v. 0,91 9,43 0,55 10,53 0,53 9,00
Knook 0,61 8,33 0,37 7,30 0,37 8,60
Koning 1,17 8,69 0,79 8,15 0,71 8,86
Koolhof 1,28 9,89 0,76 9,17 0,79 9,13
Leber 0,46 7,64 0,30 7,02 0,33 8,90
Plugboer* 0,33 11,00 0,09 2,25 pm pm
Rennen 0,81 8,13 0,52 8,58 0,59 8,88
Riedstra 1,36 8,91 0,84 8,82 0,88 9,88
Rutten 0,89 8,81 0,49 8,57 0,60 9,21
Steverink 0,87 8,81 0,49 8,57 0,46 7,00
Takens 1,16 8,67 0,80 9,16 0,82 9,29
Verlouw* 1,07 11,20 0,46 9,50 pm pm
Vos 0,80 8,08 0,49 8,45 0,60 9,00
Wattel* pm pm pm pm pm pm
Witte, de 0,87 9,45 0,58 8,93 0,92 13,00
Zwemer 0,64 7,71 0,46 8,03 0,54 8,66

Winnaars 1,2 en 3 staan vet cursief afgedrukt.

*Deze spelers hebben het minimum van 10 wedstrijden op jaarbasis niet gespeeld.

 

Berekening van het aantal punten.

Nu door de middagspelers er op vier biljarts wordt gespeeld kunnen de partijen vanwege de tijd volledig worden uitgespeeld. Iedereen probeert dus de hem toegekende score te halen. Degene die het eerst zijn score haalt heeft gewonnen en krijgt 12 punten. Als het halve partij is ofwel gelijkmakende beurt, dan worden voor de tweede speler de ballen opnieuw opgezet. Haalt hij dan alsnog zijn toegewezen score, dan is het gelijkspel en krijgen beide spelers 11 punten.
De verliezende speler krijgt punten naar rato van zijn verlies. Voorbeeld: Hij moet 40 caramboles maken en maakt er maar 18. Het aantal punten dat hij krijgt is 18/40 x 10 = 4,5. Afgerond 4.
Het te maken aantal caramboles worden ieder half jaar, indien nodig, herzien.
De verdiende punten (gemiddelde over het aantal gespeelde partijen in dat jaar) zijn bepalend voor de uitslagen op de snertdag.

 Andere competitie mogelijkheden

De recreanten met een Bondsnummer wordt de mogelijkheid geboden in KNBB verband mee te doen aan PK wedstrijden, de z.g. persoonlijke kampioenschappen.

Ook zijn er mogelijkheden bij voldoende belangstelling samen met de senioren van BV Tholen onderlinge competities te spelen zoals bijvoorbeeld een toernooi op een zaterdag. Spelleider voor buitengewone activiteiten is Gerard Koning.